Waar we voor gaan

Pluis of niet pluis? Dat is het eerste wat je als zorgprofossional wilt weten. Of het nu gaat om vermoeidheid, hartklachten of een urineweginfectie. Zorg in de buurt en snel zekerheid is dan belangrijk evenals een samenwerkingspartner die verbonden is met andere zorgprofessionals in de regio. Certe ondersteunt het zorgproces met medische diagnostiek en advies. Wij leveren meer dan alleen een uitslag. Wij geven antwoord. 

Maar onze ambitie reikt verder. We werken aan 'Diagnostiek van Gezondheid'. We voegen extra waarde toe doordat we data-analyses en technische toepassingen inzetten om ziekten te voorkomen (preventie). Dat doen we door onderstaande strategische thema's in te zetten. 

Tekengebied 13.png
Tekengebied 14.png
Tekengebied 15.png
Tekengebied 16.png