Onze toegevoegde waarde

Van volume naar waarde

 

Door fusies in de afgelopen jaren is Certe het centrale ‘loket’ voor zorgprofessionals geworden voor integrale medische diagnostiek en advies in Noord-Nederland.

 

Medische diagnostiek ondersteunt zorgprofessionals in hun zorgproces. Samen met zorgprofessionals in Noord-Nederland zetten we daarom in op het veilig delen van diagnostische gegevens tussen behandelend artsen. Zo voorkomen we dubbeldiagnostiek, versnellen we het zorgproces en dragen we bij aan integrale patiëntenzorg in de regio. 

Diagnostiek wordt daarmee een belangrijke verbindende factor. Door de kwaliteit én kwantiteit van onze data kunnen we bovendien bijdragen aan preventie. We houden zorgprofessesionals op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het vroegtijdig signaleren van ziekteverwekkers of actuele epidemiologische data. 

 

We bewegen hierbij van volume naar waarde. Niet zoveel mogelijk uitslagen leveren, maar die diagnostiek uitvoeren die daadwerkelijk antwoord geeft op de ziekte- of gezondheidsvraag. Diagnostiek die bijdraagt aan voorkomen naast genezen. We streven naar hoogwaardige kwaliteit van diagnostiek tegen lagere kosten voor de zorg in Noord-Nederland. Daar ligt voor ons de komende jaren een belangrijke toegevoegde waarde.

Verankerd in het Noorden

  • Certe is ontstaan uit meerdere fusies van  laboratoriumorganisaties, waarvan de voorgangers geworteld waren in het Noorden.

  • Opgericht door en voor huisartsen en ziekenhuizen.

  • Onze historie gaat terug tot 1877.

Tekengebied 8.png
Tekengebied 3.png
Tekengebied 10.png